אקווריום מים מליחים

מים מליחים הם מים שכמות המלח בהם (מליחות) גבוהה מזו של מים מתוקים, אבל נמוכה מזו שיש בים. מליחות זו נוצרת בדרך כלל במקומות מפגש, בין מים מלוחים (למשל – הים), לבין מים מתוקים (למשל – שפכי נהרות), או במקומות שבהם יש נביעה של מים מליחים מן האקוויפר. גם פעילות אנושית יכולה ליצור בטבע מקווי מים מליחים – למשל כאשר חוסמים אדמות ביצה מליחות, או שפכי נהרות שנוטים לעלות על גדותיהם בעונות מסויימות של השנה.

למרות שמים מליחים מוגדרים כמזיקים למרבית בעלי החיים והצמחים, הטבע התעלה על עצמו ויצר בהם אקו – סיסטמה מדהימה ונדירה, עם בעלי חיים, צמחים ודגים שונים שהתאימו את עצמם דווקא לתנאים המיוחדים והבלתי יציבים של מים מליחים. האמת ? המגוון מפתיע – החל מדגים גדולים ומרתקים כמו המונו והסקטפאגוס, דרך משריצים כמו גופים, מולים ופלטים וכלה ביצורים מרתקים דוגמת דג הארצ’ר והגובים, מערכת של מים מליחים יכולה להציב לכם אתגר נדיר, מרתק וצבעוני.

ככלל אצבע – מים מליחים הם מים שיש בהם 0.5 ועד 30 גרמים של מלח לכל ליטר. בפועל, כמות המלח משתנה מדג לדג ומסביבה לסביבה, אבל היצמדות לכלל אצבע של גרם אחד לכל ליטר מים תספיק בדרך כלל למרבית הדג