Dimidiochromis compressiceps – קומפרסיספס

קומפרסיספס הוא ציקליד אפריקני אנדמי (בלעדי) לאגם מלאווי. הוא הטורף היחיד המוכר לנו אשר אוכל את זנבו של הטרף שלו לפני כל דבר אחר. במקרים אחדים הוא נצפה תולש את העיניים של טרפו בטרם האכילה – דבר שהעניק לו את השם המלבב “אוכל עיניים מלאווי”.

הקומפרסיספס זקוק לאקווריום גדול ככל האפשר – לפחות 200 ליטר, עם צמחייה עשירה וקרקעית עמוקה וחולית. יש לספק שפע של סלעים כמקומות מסתור ופילטרציה טובה.

בדומה לציקלידים אפריקניים אחרים, קומפרסיספס הוא דוגר פה וניתן להרבות אותו בקלות באקווריום. הנקבה מטילה ביצים אותן היא מכניסה לפיה. לאחר מכן הזכר מזריע את הביצים. יש לספק לזכר 5 – 7 נקבות על מנת לאפשר קבוצת רבייה מוצלחת שלהם.

הקומפרסיספס הוא דג טורף ויקבל בשמחה מגוון רחב של מזונות בשריים קפואים או יבשים, כולל אנין נון, שהוא מזון מצויין לדגים אלו.
ניתן להשיג את הקומפרסיספס בחווה בצבע כחול או אלבינו.