Cyphotilapia frontosa – פרונטוזה

מוצאו של הטילפיה פרונטוזה, ממשפחת הציקלידים – הוא מאגם טנגנייקה שבמזרח אפריקה והוא אנדמי לאגם זה, בעיקר בחלקו הצפוני. זהו דג חובב מעמקים, אשר נמנע בדרך כלל מלהתקרב לאיזורי החוף של האגם. מקום המחייה שלו, בעומקים שבין 30 ועד – 50 מטרים. הדגים הבוגרים יותר נוטים לטייל בשעות הבוקר לכיוון החוף כדי לאכול דגיגי להקות מקומיים.

הפרונטוזה נוטה לגדול למימדים גדולים יחסית, גם באקווריום (כ – 35 סנטימטרים לפריט בוגר) והיא מאריכת ימים – 25 שנים בתנאים טובים.

באקווריום דורשת הפרונטוזה נפח מים גדול ופילטרציה טובה, שיבטיחו את איכות חייו ומרחב למחיה ונשימה. רצוי שלא לאכלס פרונטוזה בודדת, מכיוון שיש להן נטייה להפגין אגרסיביות רבה כלפי שותפים לאקווריום. כאשר מגדלים להקה של פרונטוזות, יתאימו איתן ציקלידים נוספים, אגרסיביים למחצה כמותן.

באקווריום כדאי לדאוג לסלעים וצינורות – כמקומות מסתור שיכולים לסייע לדגים גדולים אלו לצמצם סטרס ותקיפות.

הפרונטוזות ניזונות כמעט מהכל וכדאי לדאוג להן למזון מגוון, צמחי ובשרי כאחד. הן אוהבות מים קשים בעלי PH גבוה יחסית ויש לדאוג להן לחימום המים, לפילטרציה, אוורור נאות והחלפות מים מרובות (אחת לשבוע עד שבועיים כ – 10% מהמים)